Skip to main content

Tiểu đường
0 followers
0 questions
6 posts

Do you have questions about Tiểu đường?

Log in to ask questions about Tiểu đường publicly or anonymously.

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG BẰNG CÂY THÌA CANH #Trải_nghiệm_nam_dược Tôi hi vọng các thành viên Liên Minh sẽ nhân giống loài cây này. Sau tôi mới áp dụng MeVi, IMO cho thìa canh thì thấy hiệu quả... (More)
KHỎE HƠN MỖI NGÀY CÙNG NẤM CHAGA PHẦN 2. ở phần trước Đô Đô Mom đã chia sẻ về công dụng cũng như lợi ích mà nấm chaga đem lại cho sức khỏe. Vậy, sử dụng nấm chaga như nào... (More)
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG BẰNG CÂY THÌA CANH #Trải_nghiệm_nam_dược Tôi hi vọng các thành viên Liên Minh sẽ nhân giống loài cây này. Sau tôi mới áp dụng MeVi, IMO cho thìa canh thì thấy hiệu quả... (More)
CÁCH PHÂN BIỆT THẾ NÀO LÀ BÍ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ KHÔNG BỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG : Khi áp dụng đông tây y kết hợp qua 4 loại máy đo áp huyết, máy đo đườn... (More)