Trích: ......”Nói tóm lại bảo vệ tốt cho Thận, là biện pháp phòng ngừa tốt nhất cho vấn nạn đột tử/ đột quị do sự thay đổi thời tiết, thay đổi tình trạng của Dưỡng khí…” …. “Bởi vậy… chiều... (Thêm)