Skip to main content

Thảo dược
0 Followers
0 Questions
7 Posts

Do you have questions about Thảo dược?

Log in to ask questions about Thảo dược publicly or anonymously.

Quick Post
Thảo dược
Cỏ mần trầu rất giàu công dụng Cỏ mần trầu có khắp mọi miền nước ta và có nhiều tên khác như: vườn trầu, màn trầu… Tên Hán cũng nhiều như: dã kê thảo (móng gà rừng). Tên Latin là... (More)
Quick Post
Thảo dược
Bệnh gì nên tắm lá nào?
Quick Post
Thảo dược
KHẾ CHUA, THẦY THUỐC XUẤT SẮC TRONG NHÀ BẠN ! Khế là cây trái quen thuộc nhất của dân ta, không ai là không biết và hầu như chưa có người nào chưa ăn. Từ ngàn xưa, chẳng ai nghĩ... (More)
Quick Post
Thảo dược
VIDEO CLIP....Cách Tự Làm Khẩu Trang Phòng Chống Lây Nhiễm Trong Mùa Ôn Dịch https://www.youtube.com/watch?v=45j1HU_Epic&t=103s 1/ Tại sao, khẩu trang phải tẩm Hương Liệu - Cách đây khoảng 20 năm về trước tôi đã bắt đ... (More)