Skip to main content

Sức khỏe
0 followers
0 questions
18 posts

Do you have questions about Sức khỏe?

Log in to ask questions about Sức khỏe publicly or anonymously.

Quick Post
Sức khỏe
GỪNG NƯỚNG, NGHỆ NGÂM! - "Khẩu quyết" về gừng, nghệ khi dùng Nam Dược - #Chuẩn_hóa_IMO - No.12 0. NỖI LO VỀ NGHỆ VÓN CỤC TRONG ĐƯỜNG RUỘT. Mấy hôm nay, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phẫu thuật... (More)
Quick Post
Sức khỏe
NÔNG DÂN KHỎE! ("Bón phân" cho Người) Những nghiên cứu và chia sẻ của team Kiku Bara luôn hướng đến việc hỗ trợ những nông dân tử tế vui hơn, khỏe hơn, nhiều niềm tin hơn, ít rủi ro hơn... (More)
MẬT ONG LÊN MEN CHO MÙA VU LAN... Tháng 7 là tháng báo hiếu. Thế nên, nếu chúng ta còn cơ hội chăm sóc sức khỏe bố mẹ mình thì hãy dành cho các cụ những gì tốt đẹp nhất.... (More)
CHỮA BỎNG SIÊU HIỆU NGHIỆM. Không có loại thuốc nào, phương pháp đông tây y nào, tốt hơn bài này.. #trải #nghiệm #nam #dược Đúng lúc đọc được bài này của Bác Hùng Y thì em bị bỏng ở tay... (More)