Quả điều giả chứa tại sao chúng ta vứt đi mà không lên men nó để làm thức uống, rượu, hay trị bệnh nhỉ... Chiếm 85-90% là nước, rất thuận lợi qua quá trình lên men.. Vitamin C gấp 9... (Thêm)