Bỏ qua nội dung chính

Phân bón hữu cơ
0 Followers
0 Questions
2 Posts

Bạn có thắc mắc về Phân bón hữu cơ?

Đăng nhập để đặt câu hỏi về Phân bón hữu cơ công khai hoặc ẩn danh.

🌳🌳🌳 PHÂN XANH SIÊU DƯỠNG CHO ĐẤT Hồi ông nội còn sống, dù bé tí tì ti nhưng em vẫn nhớ rất rõ ông băm cây phân xanh để bón lúa (còn gọi là cây Liên Tiên, cây Cỏ L... (Thêm)
Em xin phép thầy một trích đoạn thôi ạ Các bạn biết không đó là những ngày đầu tiên mình mới vào liên minh đó! Vậy mà cũng gần hết năm rồi , đây là thời điểm mùa khô tây... (Thêm)