Skip to main content

Nông nghiệp tự nhiên
0 Followers
0 Questions
14 Posts

Do you have questions about Nông nghiệp tự nhiên?

Log in to ask questions about Nông nghiệp tự nhiên publicly or anonymously.

NÔNG NGHIỆP VÀ ÂM THANH, ÂM NHẠC. 1. Tiếng chim sẻ và thiên địch trừ sâu. Tôi trước đây khoái nhậu chim sẻ rán 😋. Song đến một ngày, tôi đi taxi và gặp một tài xế vừa đổi nghề... (More)
NÔNG DÂN KHỎE! ("Bón phân" cho Người) Những nghiên cứu và chia sẻ của team Kiku Bara luôn hướng đến việc hỗ trợ những nông dân tử tế vui hơn, khỏe hơn, nhiều niềm tin hơn, ít rủi ro hơn... (More)
TRỒNG RAU 21 NGÀY VỚI NÔNG NGHIỆP LƯỜI (Cách chứng minh hùng hồn cho gia đình, hàng xóm về nông nghiệp sạch) 0. Lý do hành động. Nhiều bạn trồng trọt nói rằng rất khó thuyết phục người thân, hàng... (More)