Skip to main content

Khí công y đạo
0 followers
0 questions
3 posts

Do you have questions about Khí công y đạo?

Log in to ask questions about Khí công y đạo publicly or anonymously.

TÀI LIỆU HỌC CHỮA BỆNH THEO NGÀNH Y HỌC BỔ SUNG KHÍ CÔNG Y ĐẠO VẠN BỆNH DO TÂM SANH, VẠN BỆNH DO TÂM DIỆT Thắc mắc bất cứ bệnh gì cứ hỏi kết qủa của máy đo áp huyết... (More)
BÀI THUỐC CHỮA CAO MỠ MÁU CỨU NGÀN NGƯỜI KHỎI BỆNH TIM MẠCH, LỌC THẬN Video bài giảng : https://youtu.be/M-6TfW_IioQ I,CÁCH NHẬN BIẾT DẤU HIỆU BỆNH CAO MÁU, CAO MỠ̃ A-NHỮNG AI CÓ MỘT TRO... (More)
CÁCH PHÂN BIỆT THẾ NÀO LÀ BÍ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ KHÔNG BỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG : Khi áp dụng đông tây y kết hợp qua 4 loại máy đo áp huyết, máy đo đườn... (More)