Vườn nhà em cỏ ngập ngụa, đang dùng máy phát hạ xuống mà thấy nhiều cây phân xanh quá nên lại hái về ủ mưu thử xem ạ
https://www.facebook.com/groups/lienminhnongnghieptute/permalink/847178519196575/