Quả điều giả chứa tại sao chúng ta vứt đi mà không lên men nó để làm thức uống, rượu, hay trị bệnh nhỉ...
Chiếm 85-90% là nước, rất thuận lợi qua quá trình lên men..
Vitamin C gấp 9 lần cam.
https://www.facebook.com/groups/lienminhnongnghieptute/permalink/833142890600138/