Những KHÁI NIỆM cần TRẢI NGHIỆM trong việc luyện tập KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH- Phần 1


1- PHI LỘ
Như thông lệ cứ vào những tuần cuối cùng của tháng 12 Dương lịch là Lão phu lại có cuộc tập kết các Học viên nồng cốt của các TN- Dưỡng Sinh Đường và các Cao đồ của môn „Khí công Truyền Nhân Của Hơi Thở“ từ khắp Thế giới về một nơi.

Những cuộc tập kết này là bắt buộc, nhằm kiểm tra kết quá của quá trình tập luyện của Học viên và Môn sinh. Đánh giá Nội hàm Hơi thở của từng người, bổ sung và chỉnh lý khiếm khuyết. Sau đó truyền dạy những cách tập luyện các tầng cấp cao hơn của Hơi Thở. Và giúp những Cao đồ có khả năng tinh tấn tốt đoạt được các cảnh giới phù hợp của Quyền năng Hơi Thở.

Năm nay vì sắp xếp được thời gian từ trước Noel đến hết tết Dương lịch. Nên Lão phu có nhận lời mời của „Trung Tâm Unseco Giáo dục và Đào tạo Tầm nhìn“ thực hiện thêm một số Seminar cho cộng đồng về Khí Công Y Học Cổ Truyền vào các ngày 21, 22 tháng 12 tại Hà Nội. (Thời gian và địa điểm cũng như nội dung hội thảo sẽ thông báo sau).

Ngoài ra vì cuộc tập kết tập huấn cho Học viên nồng cốt năm nay có nhiều nội dung quan trọng vì vậy cuộc huân tập lần này tổ chức kéo dài trong 3 ngày với phương châm „Nội bất xuất- Ngoại bất nhập“ (để bảo tồn thời gian tập luyện cho rốt ráo). Cuộc huân tập lần này sẽ được thực hiện vào các ngày 27,28, 29 tháng 12. Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trong một thành phố Du Lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Vì nội dung tập huấn nhiều hạng mục, cho nên Lão Phu sẽ đưa lên trong các bài viết này một số Khái niệm rất quan trọng mà một „Hành Giả“ Khí Công, đặc biệt là Khí Công Truyền Nhân Của Hơi Thở cần phải có sự trải nghiệm rốt ráo trong quá trình luyện tập. Việc đưa ra những Khái Niệm cần trải nghiệm này nhắm mục đích cho các Học viên ( Hành Giả) có đủ thới gian tìm hiểu và nghiên cứu trước để tiết kiệm thời gian cho việc thực hành trong khóa học.

( Tuy rằng đây là những Khái niệm cơ bản của Khí Công, nhưng chỉ là riêng cho Khí Công Y Học Cổ Truyền chính thống, vì vậy tính bao quát không cao. Và nó chỉ phù hợp cho cho các môn Khí Công lấy Hơi Thở làm nguyên lý cơ bản cho việc luyện tập. Đặc biệt cũng chỉ là những kiến thức cơ bản được truyền thừa trong môn phái Khí Công „Truyền Nhân Của Hơi Thở“. Vì vậy nó cũng chỉ có giá trị tham khảo cho những ai quan tâm đến Sức khỏe và quan tâm đến Đông Y mà thôi. Nó không phải là những Khái niệm Kinh điển cho nhiều loại hình Khí Công khác. Mong quí vị lưu ý khi đọc và chia sẻ) (T.N)

2-
NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG

a) „Hành Giả“
„Hành“ là sự chuyển dịch, sự vận động, hành động, thực hành…“Giả“ ở đây là chủ nhân, là tác giả, là Đại từ nhân xưng ngôi thứ 2. „Hành giả“ là „chủ nhân“ của một „động thái nào đó“. Nó là một kiểu gọi cổ cho một người đang tu tập, trì luyện một môn pháp gì đó. Ví dụ: „Hành giả Thiền tông“ (Người đang tu tập Thiền định). „Hành giả Yoga“ (Người đang tập luyện Yoga) và „Hành giả Khí công“ (Người đang tập luyện Khí công)

Nhưng tại sao không gọi là „Thiền sinh“. „Học viên“, „Môn sinh“….mà gọi là „Hành giả“. Là bởi vì: Thứ nhất „Hành giả“ là tên gọi có tầm trì luyện rốt ráo hơn và người luyện tập lấy môn pháp mình đang tập luyện làm mục đích cao cả cho cuộc sống của mình. (không phải loại cưỡi ngựa xem hoa, tập cho vui…). Mặt khác „Hành giả“ là tên họi chung cho cả Thầy lẫn Trò, chứ không phải chỉ dành riêng cho người được truyền dạy.

b) Các loại „NỘI“
- „Nội hàm“ là mức độ thành tựu, sự chuyển hóa được chứa đựng bên trong. Khí Công là môn luyện tập lấy Hơi Thở làm nồng cốt để giúp cho cơ thể làm chủ được sự Vận động bên Ngoài và bên Trong. Vì vậy „Nội Hàm“ cũng có nghĩa là sự thành tựu của sự „Vận động- Chuyển hóa“ bên trong

- „Nội tức“ là Hơi Thở bên trong. Theo nguyên lý kinh điển của Khí Công thì Dưỡng Khí được chia thành hai kiểu thu nạp và chuyển hóa. Kiểu thu nạp- chuyển hóa bên ngoài (Ngoại tức) là sự hô hấp được thực hiện tại Mũi và Phổi và các cơ quan thực thể liên quan đến Hệ hô hấp. Kiểu thu nạp và chuyển hóa bên trong (Nội tức) là cách cơ thể thu nạp và chuyển hóa Dưỡng khí qua các Trung tâm năng lượng, các Kinh mạch, các mô tế bào…Cụ thể là các loại Bì phu tức (Thở bằng Da), Đan điền Tức (Thở Đan điền), Tâm tức (Thở bằng tiềm năng)….là các loại hình của „Nội tức“

- „Nội Khí“…..

(Xem tiếp phần 2)

06.12.19
Thuận Nghĩa