Lạc tiên không đòi hỏi đặc biệt về chất đất. Có thể trồng trên đất cát, đất xấu, nhưng cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt hơn trên đất nhiều mầu, sâu, thoát nước. Khi trồng đào hố, bón lót phân chuồng. – Hạt lấy ra khỏi quả, rửa sạch, hong khô nơi râm mát rồi gieo ở vườn ươm, sau 2 – 3 tuần sẽ nẩy mầm.

http://phanbonvietmy.com.vn/huong-dan-cach-trong-cay-lac-tien-tai-nha/