Bom hạt giống (Seed bombs) là gì? (GIẢI PHÁP TÁI TẠO RỪNG)
Khi 1 con vật ăn 1 trái cây thì phân của nó sẽ thải ra cùng hạt của trái cây này. Thiên nhiên đã biến đống phân đó thành 1 nơi cư ngụ tạm thời cho 1 mầm xanh phát triển
Từ ý tưởng đó của thiên nhiên, các nhà khoa học đã tái tạo lại bằng 1 nắm đất (kèm phân hữu cơ) trong có vài hạt giống đặt trong đó (Tránh CHIM, SÂU BỌ ăn.. HẠT GIỐNG)
Khi cục đất này (gọi đùa là bom hạt giống) được ném ra trên mảnh đất không tính đến thời tiết tại thời điểm ném đi. Bom hạt giống sẽ nằm đó đợi thời cơ (Khi có mưa và thời tiết thuận lợi, HẠT GIỐNG NẢY MẦM XANH)