Tóm tắt:

Theo Thầy Nghĩa thì có trên dưới 3000 trường phái khí công nhưng có thể tóm lại trong 5 loại hình sau:

 1. Phật Gia
 2. Đạo gia
 3. Y gia
 4. Võ thuật
 5. Thể dục dưỡng sinh Yoga

5 loại này có cùng đặc chung về cách thở:

 • Thở bụng
 • Phình bụng hít vào, thót bụng thở ra
 • Êm chậm, sâu đều

Với người mới tập khí công thì nên tập hơi thở 2 thì và hơi thở 3 thì:

Hơi thở 2 thì: thì thở vào và thì thở ra

 • 1 : 1 (khắc, đơn vị  thời gian theo 1 thì thở ) có nghĩa là thời gian  thở vào = thở ra ( khắc) (làm 3 lần)
 • 1: 2 có nghĩa là thời gian  thở vào = 1/2 thở ra (làm 3 lần)
 • 2: 1  (làm 3 lần)

=> 1 thời thở 2 thì : 9 lần

Hơi thở 3 thì: thì thở vào, thì nín thở và thì thở ra

 • 1:1:1 thở vào, nín thở và thở ra với thời gian bằng nhau (làm 3 lần)
 • 1:1:2 (làm 3 lần)
 • 1:2:1(làm 3 lần)
 • 2:1:1(làm 3 lần)
 • 1:~:1 thở vào: nín thở với thời gian tùy ý: thở ra (làm 3 lần)

(còn nữa)