Bỏ qua nội dung chính

Học viện hơi thở
4 thành viên
0 câu hỏi
2 bài viết

Học cách thở đúng, thở để tự phục hồi sức khỏe

Quick Post
Những KHÁI NIỆM cần TRẢI NGHIỆM trong việc luyện tập KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH- Phần 1 1- PHI LỘ Như thông lệ cứ vào những tuần cuối cùng của tháng 12 Dương lịch là Lão phu lại có cuộc tập... (Thêm)
Discussion

Bài học về thở cơ bản

Tóm tắt:

Theo Thầy Nghĩa thì có trên dưới 3000 trường phái khí công nhưng có thể tóm lại trong 5 loại hình sau:

  1. Phật Gia
  2. Đạo gia
  3. Y gia
  4. Võ thuật
  5. Thể dục dưỡng sinh Yoga

5 loại này... (Thêm)