Skip to main content
Quick Post
Tham khảo một cách phòng dịch viêm phổi Vũ Hán (Corona) MỘT THỨ NƯỚC CÓ THỂ PHÒNG TRỊ TẤT CẢ CÁC BỆNH VỀ PHỔI Mấy hôm trước nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi điện cám ơn, nói cách chữa ho... (More)
Quick Post
ĂN THỊT THÚ RỪNG SẼ MẮC NHIỀU BỆNH NAN Y (Nghe nói con virus gây ra bệnh viêm phổi Vũ Hán xuất phát từ một loài dơi hoang dã, mặc dù chưa có tài liệu xác minh nhưng tôi tin... (More)
Quick Post
" Y học hiện đại và Y học cổ truyền cùng đều mô tả về một đối tượng là Cơ thể con người nhưng có các cách lý giải hoàn toàn khác nhau. ... (More)
Quick Post